Žáci školy se vzdělávali v zahraničí

Ve dnech od 27. 9. – 3. 10. 2015 se účastnili žáci 7. – 9. ročníku naší školy jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Výlet byl realizován díky projektu „Most do života-jazykové vzdělávání“, v rámci něhož škola získala dotační částku umožňující pobyt pro žáky zcela zdarma. Cílovou zastávkou nám bylo přímořské město Brighton, ve kterém jsme i pravidelně navštěvovali jazykovou školu a pod vedením rodilých mluvčích se zdokonalovali v anglickém jazyce. Pilně jsme konverzovali také s hostitelskými rodinami, u nichž jsme byli ubytováni. Město Brighton nás uchvátilo nejen krásou pláží a prostředím, ale také svou originalitou. Dalšími cíli našich odpoledních výletů byla městečka Hastings a Portsmouth, nakonec jsme navštívili hrad Leeds, kde se všem náramně líbilo. Poslední zastávkou byl Londýn. Tam jsme měli nejen příležitost navštívit nejvýznamnější památky, ale i vidět vše z ptačí perspektivy z populárního kola London Eye. Všichni si tuto zkušenost uchováme snad navždy ve svých srdcích. Děkujeme všem, kteří pro nás zájezd připravovali!
Natálie Adámková, žákyně 9. ročníku

Kalendář akcí