Škola získala další finanční podporu na online jazykové vzdělávání žáků a učitelů

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl škole schválen další projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt v rámci Výzvy č. 57 pod názvem „Most do života – jazyky  online“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0648, přinese škole více než 200 000,- Kč na online jazykové vzdělávání 80 žáků 7. – 9. ročníku , kteří tak získají přístup do unikátního online jazykového vzdělávacího prostředí, kde budou moci po dobu jednoho školního roku individuální formou rozvíjet své dovednosti v anglickém jazyce nejen ve škole pod vedením učitelů, ale i kdykoliv mimo školu například doma. Možnost individuálně se vzdělávat v anglickém jazyce získává díky projektu také 6 učitelů, kteří absolvují intenzivní tříměsíční online kurz.

opvk

Kalendář akcí