Slavnostní otevření zrekonstruované školní družiny

Slavnostní otevření nových prostor školní družiny v půdní vestavbě budovy školy se uskutečnilo v úterý 11. 10. 2016 za účasti starosty Města Kroměříže Mgr. Jaroslava Němce, zaměstnanců městského úřadu, odboru rozvoje města, zodpovědných za průběh stavby ze strany investora Ing. Jany Gregorové a Jaroslava Pajgra, zástupců zhotovitele stavby – jednatele firmy Stav consult, s.r.o. Ing. Rudolfa Koláře a stavbyvedoucího Davida Koblihy, Ing. Milana Kočaře z projektantské firmy Trigon projekt spol. s r.o., vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jiřího Pánka a členky školské rady naší školy Ing. Blanky Šimůnkové. Našim hostům zazpívaly děti z pěveckého kroužku školní družiny pod vedením vychovatelky Simony Regerové.

Všem realizátorům rekonstrukce velmi děkujeme za odvedenou práci a přejeme současným i budoucím žákům školy, aby jim nové prostory školní družiny dobře sloužily po mnoho let.

Kalendář akcí