POKOS – projektový den s Armádou ČR

V úterý 1. listopadu 2016 navštívili naši školu příslušníci odboru komunikace Ministerstva obrany ČR a 7. mechanizované brigády v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS).

Již třetím rokem organizuje ministerstvo obrany tento projekt, jehož cílem je nejen přiblížit dětem poslání a úkoly armády, ale také jim předat praktické rady jak se chovat v různých krizových situacích. Pro žáky druhého stupně těchto škol byl připraven opravdu pestrý program. Děti se formou besed, statických i dynamických ukázek dozvídají, proč je naše republika členem NATO, jak funguje naše armáda, jaké má poslání a úkoly, jak probíhá vojenský výcvik i běžný den vojáka. Mimo jiné žáky zajímaly praktické zkušenosti vojáků z mírových a bojových misí, zkušenosti s obyvatelstvem na nepřátelském území a jak snášeli dlouhodobé odloučení od rodiny.

V praktických ukázkách si žáci mohli také zkusit rozložit a složit zbraně, doplnit náboje do zásobníku a poučili se o pravidlech bezpečné manipulace se střelnou zbraní. Praktické ukázky zahrnovaly i zkušenosti s přežitím v nehostinné krajině. Žáci se pak učili, jak jednoduše a rychle rozdělat a uhasit oheň pomocí křesadel, dále pak zastavit tepenné a žilní krvácení za použití obvazů, obléci si plynovou masku či protichemický oblek. Žáci byli seznámeni s druhy zbraní hromadného ničení a s možným nebezpečím hrozícím právě v případě použití zbraní hromadného ničení. Vojáci během besedy a ukázek žákům kladli všetečné otázky a nutili je zamyslet se nad otázkami bezpečnosti a obrany státu. Všichni žáci, kteří správně odpověděli, byli odměněni drobnými předměty.

Žáci prvního stupně si mohli během dopoledne před školou alespoň prohlédnout vystavená vojenská vozidla a ruční zbraně. Ve městě, kde již delší dobu není vojenská posádka a děti nemají možnost přijít do bližšího styku s vojáky, to byl velký zážitek. Bezesporu největším zážitkem bylo lehké obrněné vozidlo IVECO vybavené nejmodernější palebnou technikou. Počítačem ovládaný kulomet na střeše auta si vyzkoušelo ovládat nejedno dítě.

Kalendář akcí