Projektový den „Třídní klima“

Dne 8. 11. 2016 žáci VI.B třídy prožili celý den se svou třídní učitelkou Mgr. Renatou Večerkovou a se školní psycholožkou Mgr. Barborou Francovou. V rámci projektu „Třídní klima“ navázali na aktivity ze seznamovacího výletu a dále pracovali na budování třídního kolektivu. Během různých her a aktivit se žáci o sobě dozvěděli nové informace a vyjádřili, čeho si na svých spolužácích cení. Také nabídli, čím mohou svým spolužákům prospět či pomoct. Do všech her se s nadšením zapojili a perfektně spolupracovali. Tak naplňovali cíl projektu, což bylo rozvíjení tolerance a upevňování kamarádských vztahů. Čas vyhrazený projektu velmi rychle uběhl a ve všech zúčastněných zůstal pozitivní pocit.

Kalendář akcí