Co zahalil čas do pláště pana Komenského

Ve středu 23. listopadu prožili žáci 8. ročníku svůj běžný školní den ve třídě ze 17. století v přerovském muzeu. Jejich učitelkou se pro tento den stala sama Magdalena Vizovská, první žena Jana Amose Komenského. V místnosti s kachlovými kamny a dřevěnými lavicemi na ně čekal od devíti hodin jediný předmět – Život a dílo Jana Amose Komenského.

Po celé dopoledne zaznamenávali na speciální časovou osu nejdůležitější události ze života „učitele národů“ a snažili si je přiblížit pomocí dobových artefaktů. Na závěr vzdělávacího programu si v rámci opakování vyplnili speciální badatelský list, který poté museli složit do podoby tehdejšího psaní, dostali na něj pečeť a napodobili podpis Komenského.

Mimo jiné se dozvěděli, že v takové třídě se běžně učilo až 80 žáků, za jakoukoliv chybu byli trestáni metličkou, na nepřipravené žáky čekala v koutě oslovská lavice a šikovní žáci byli odměňováni oříšky.

 

Kalendář akcí