Návštěva ZOO Lešná

Dne 16. 9. se konala přírodopisná exkurze pro žáky osmého ročníku do ZOO Lešná. Osmáci v rámci učiva přírodopisu probírají jednotlivé řády třídy savců, takže návštěvou zoologické zahrady měli jedinečnou možnost doplnit si vědomosti i o praktické poznávání živočichů. Samostatně získávali a vyhledávali informace a doplňovali je do pracovních listů, které dostali na začátku exkurze. Přálo nám příjemné počasí a žáci si tak naplno užili zvířátek v téměř prázdné ZOO. Paní průvodkyně nám navíc řekla plno zajímavostí ke zvířatům Afriky. Krmení a hlazení rejnoků nadchlo snad úplně všechny.

Kalendář akcí