Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Od pondělí 13. do středy 15. září se 47 žáků ze tříd VI. B a VI. A zúčastnilo vícedenního adaptačního kurzu, který se konal v rekreačním areálu Revika Vizovice. Všechny tři dny panovalo velmi příjemné, teplé a slunečné počasí, a tak mohla většina programu probíhat na sportovištích v okolí areálu. Kromě pohybových aktivit vyplnily část dne také činnosti sloužící k poznání nových spolužáků a jejich vzájemnému seznámení. Dva středně dlouhé výšlapy končily v čokoládovně ve Vizovicích a u zříceniny Janova hradu, odkud byl krásný výhled. Sami žáci asi nejvíce ocenili úterní odpoledne s volným programem, zakončené táborákem a stezkou odvahy.

Kalendář akcí