Komenská získala 2. národní cenu a Evropský certifikát kvality

Celoroční aktivní práce žáků 4. ročníku na eTwinningovém projektu Just Like Me byla oceněna na Národní konferenci eTwinningu, kde jsme obdrželi Národní certifikát kvality a 2. národní cenu v kategorii 1. stupně ZŠ. K těmto významným oceněním následně přibyl i Evropský certifikát kvality.

Žáci spolupracovali na projektových aktivitách s partnerskými školami v Itálii, Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Řecku a Gruzii. Cílem bylo poznat cizí země a život v nich, vést k toleranci, respektu a vzájemnému porozumění. Projekt také rozvíjel zájem dětí o čtení v mateřském i cizím jazyce a umožnil dětem několikrát se online setkat a komunikovat s partnery v angličtině.

Projektové aktivity byly zábavné, motivující a prolínaly se různými předměty. Současně přispěly k rozvíjení sociálních, komunikativních i digitálních kompetencí žáků.

Kalendář akcí