Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 je stanoveno na úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hod. 

V prvních třídách se uskuteční slavnostní zahájení s předpokládaným koncem v 8.45 hod. Slavnostního zahájení školního roku našich prvňáčků se mohou zúčastnit jejich rodiče a doprovázet je ve škole po celou dobu prvního školního dne.

Žáci 2. – 5. ročníku končí první školní den v 11.40 hod. (4. vyuč. hod.) a žáci 6. – 9. ročníku končí ve 12.35 hod. (5. vyuč. hod.). Školní jídelna v tento den vydává obědy přihlášeným žákům od 11.45 do 13.00 hod., školní družina je v provozu ráno od 6.30 hod. a po vyučování do 16.00 hod.

Všichni žáci vstupují do budovy školy hlavním vchodem. Provoz školy probíhá v současné době bez omezení, ale za zvýšených hygienických opatření. Žáci nemusí mít v budově školy nebo v jídelně nasazenou roušku.

Od středy 2. 9. 2020 se vyučuje podle rozvrhu na I. pololetí školního roku. 

Úvodní třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 16.00 hod. ve třídách I. stupně a v 16.30 hod. ve třídách II. stupně.

Kalendář akcí