Informace k návratu žáků II. stupně do školy od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole. Dobrovolný pobyt žáků ve škole bude realizován formou třídnických hodin s třídní učitelkou 1 x 2 vyučovací hodiny týdně pro každou třídu. Přečtěte si prosím pečlivě přiložené informace (manuál MŠMT), žáci musí dodržovat hygienické zásady popsané v manuálu a před prvním vstupem do budovy školy odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti s datem nástupu. Ve školní skupině může být maximálně 15 žáků.

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím do školy (e-mailem na: reditel@zskomenskeho.cz, poštou nebo vhozením do schránky na budově školy) nejpozději ve čtvrtek 4. 6. 2020 závaznou přihlášku.

Rozpis třídnických hodin pro žáky II. stupně. V případě dvou skupin ve třídě (ve skupině může být max. 15 žáků) bude 2. skupina probíhat od 10.00 do 11.30 hod.:

VI. A      pondělí               8.00 – 9.30 hod.

VI. B      úterý                   8.00 – 9.30 hod.

VII. A     pátek                  8.00 – 9.30 hod.

VII. B     čtvrtek                8.00 – 9.30 hod.

VIII. A    středa                 8.00 – 9.30 hod.

VIII. B    úterý                   8.00 – 9.30 hod.

IX. A      pondělí                10.00 – 11.30 hod.         od 15. 6. 2020 (8. 6. 2020 přijímací zkoušky na SŠ)

IX. B      pondělí                10.00 – 11.30 hod.         od 15. 6. 2020 (8. 6. 2020 přijímací zkoušky na SŠ)

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Mgr. Milan Budín

Přihláška

Čestné prohlášení

Manuál MŠMT

Kalendář akcí