Pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

V pondělí 1. 6. 2020 bude uzavřena průběžná klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Tuto průběžnou klasifikaci lze ještě upravit po konzultaci s vyučujícími jednotlivých předmětů nejpozději do pátku 19. června 2020, kdy bude klasifikace za 2. pololetí uzavřena. K tomuto datu bude zároveň ukončena distanční výuka.

Pravidla pro hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

Při sestavování mimořádných pravidel pro hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020 postupujeme podle:

a. Vyhlášky Ministerstva školství ČR 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020

b. Metodického pokynu Ministerstva školství ČR Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vydaného 27. 4. 2020.

Při hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020 se vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy, tedy do 10. 3. 2020,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku se zohledněním všech podmínek na straně žáka,

c) podpůrně na základě hodnocení vzdělávacích aktivit po obnovení provozu ve školních skupinách na I. stupni a při přípravě na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku,

d) podpůrně na základě podkladů pro hodnocení získaných na domluvených konzultacích žáků II. stupně v období po 8. 6. 2020,

e) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebude součástí dokumentů přikládaných k přihlášce a nebude se tedy vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy v příštím školním roce.

Mgr. Milan Budín

Vyhláška MŠMT o hodnocení žáků

Metodika MŠMT

Kalendář akcí