Fyzikálně-chemický projekt pro žáky 8. ročníku

Na pondělí 7. května byl pro žáky 8. ročníku připraven celodenní projekt, který se věnoval poznatkům a zajímavostem z fyziky a chemie. Žáci si vyzkoušeli laboratorní práce, které vyžadují více času na provedení nebo pozorování, a tak na ně v běžné vyučovací hodině nedojde. Cílem projektu bylo zdokonalit zručnost a samostatnost žáků při zpracování úkolů, práci ve skupinách, orientaci v textu či plánování práce. Žákům se netradiční fyzika a chemie v podobě projektu moc líbily.

Kalendář akcí