Výsledky voleb do školské rady

Voleb do školské rady konaných dne 3. 10. 2017 se zúčastnilo 20 oprávněných voličů – zákonných zástupců žáků školy. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.

Výsledky voleb

1. místo Lednická Lenka 8 hlasů
2. místo Trávníček Vojtěch 7 hlasů
3. místo Dvorníková Gabriela 7 hlasů
4. místo Zavadilová Marie 6 hlasů
5. místo Gába Petr 5 hlasů
6. místo Pospíšilová Šárka 1 hlas

O pořadí na 2. – 3. místě při stejném počtu hlasů rozhodl v souladu s volebním řádem los. Členy školské rady se stávají Lenka Lednická a Vojtěch Trávníček. Další z kandidátů v pořadí podle počtu obdržených hlasů jsou případnými náhradníky.

Výsledky voleb zpracoval volební orgán ve složení:

RNDr. Dagmar Vacková
Mgr. Eva Babyštová
Mgr. Milan Budín

V Kroměříži dne 4. 10. 2017

Kalendář akcí