Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

Ředitelství Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace oznamuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z důvodu celodenního společného vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlášení jednoho volného dne pro žáky v pondělí 30. 10. 2017. Školní družina a školní klub budou v tento den v provozu (žáky je v případě zájmu potřeba přihlásit u vychovatelky ŠD a ŠK).

Mgr. Milan Budín – ředitel školy

Kalendář akcí