Volby v naší třídě

V rámci hodin Výchovy k občanství zažili žáci 9. ročníku opravdový průběh voleb. 

Nejprve si založili vlastní politické strany, vymysleli si volební program a vytvořili volební billboardy. Následně proběhl meeting politických stran a volby mohly začít.

Třída byla upravena na volební místnost, žáci si ustavili volební komisi a seznámili se s tím, jak to ve volební místnosti chodí. Před volební komisí se museli prokázat platným dokladem (skutečným, nebo vyrobeným), odešli za plentu, kde do originálních volebních obálek vložili hlasovací lístek a vhodili ho do volební urny. V IX. A zvítězila strana EKO (Ekologická krajská organizace), jejíž předsedkyní byla Valerie Gábová, a v IX. B ČLDS (Česká liberálně demokratická strana) s předsedou Tomášem Cíchou.

Kalendář akcí