Volby u nás ve třídě

V rámci hodin Výchovy k občanství zažili žáci 9. ročníku opravdový průběh voleb.

Nejprve si založili vlastní politické strany, vymysleli si volební program, vytvořili volební billboardy a natočili jeden volební spot. Následně proběhl meeting politických stran a volby mohly začít.

Třída byla upravena na volební místnost, žáci si ustavili volební komisi a seznámili se s tím, jak to ve volební místnosti chodí. Před volební komisí se museli prokázat platným dokladem (skutečným, nebo vyrobeným), odešli za plentu, kde do originálních volebních obálek vložili hlasovací lístek a vhodili ho do volební urny.

Kalendář akcí