Projektové odpoledne s IZS ve školní družině

Celý měsíc březen jsme se ve školní družině věnovali Integrovanému záchrannému systému. S dětmi jsme si povídali o tom, které složky IZS zahrnuje, jak důležitou roli hraje ve společnosti, proč je dobré znát správná telefonní čísla a co můžeme udělat pro záchranu lidského života.

Společně jsme vytvořili koláže pro jednotlivé složky. Vznikly krásné obrazy pro hasiče, záchranáře a policisty. Odměnou nám pak bylo projektové odpoledne. Poslední březnový čtvrtek nás navštívili členové IZS, aby dětem svou práci přiblížili. Děti si mohly nejen prohlédnout záchranářskou sanitku, auto dopravní policie a hasičské auto se záchranářským žebříkem, ale mohly se i osobně zeptat na vše, co je zajímalo. Pomocí speciálních brýlí si děti vyzkoušely, jak vidí člověk, jenž je pod vlivem alkoholu a drog. Dětem se líbilo nechat si vzít otisky prstů a odnést si je domů. V tělocvičně na nás čekalo překvapení v podobě scénky, která přiblížila, jak IZS zasahuje a spolupracuje. Viděli jsme dokonce záchranu lidského života na vlastní oči.

Chtěli bychom poděkovat Krajské záchranné službě Zlínského kraje, Policii České republiky – Obvodnímu oddělení Kroměříž a v neposlední řadě Sboru dobrovolných hasičů Věžky. Všichni se našim dětem maximálně věnovali a názorně jim ukázali, že každá pomoc, ať už velká, nebo malá, má smysl.

Kalendář akcí