Vánoční jarmark

Dne 19. 12. 2018 se v prostorách školy konal tradiční vánoční jarmark pro žáky, rodiče a širší veřejnost. Všichni si mohli zakoupit keramické výrobky našich žáků, vánoční punč, perníčky a také jiné ozdoby a dekorace. Velice krásné a originální byly i výrobky, které chlapci a děvčata spolu se svými rodiči a prarodiči vyráběli doma. Součástí jarmarku byl také vánoční koncert, který zorganizovala paní zástupkyně Jindra Falcmanová.

Kalendář akcí