(Vá)noční haraš(čt)ení

Moderním trendem ve vzdělávání je učení prožitkem aneb jak pravil ctěný pan Učitel: „Nejlepší školou pro žáka je ŠKOLA HROU!“ A tak ani naše základní škola není výjimkou. Dne 21. 12. 2017 jsme se rozhodli zorganizovat pro žáky 7. ročníku noční projekt. Jak už název napovídá, tímto projektem jsme se snažili v žácích probudit zájem o náš mateřský jazyk a zároveň přivolat vánoční atmosféru v každém ze zúčastněných.
Hlavní program projektu byl rozdělen do dvou pracovních dílen. První se odehrávala v prostorách školní tělocvičny, kde museli žáci přímo rozžhavit své mozkové závity při hře zvané Limeriky. Pointou této jazykovědné hry je snaha zapamatovat si co nejpřesněji krátkou sloku během pár vteřin a předat ji v doslovném znění kamarádovi. Během této hry došlo k mnoha komickým situacím. Žáci běhali nervózně po tělocvičně, bojovali sami se sebou, protože se nebyli schopni naučit daný text. Nejlepším momentem celé bylo vnímat prohlubování přátelských vztahů mezi spolužáky, což byl původní záměr – aby se žáci učili trpělivosti a toleranci ke svým kamarádům.
V druhé dílně byl připraven literárním text, který propojoval český jazyk s anglickým. Každý z chlapců a děvčat dostal kratičký úryvek z Erbenovy nejznámější balady, Polednice, a měl poznat nejen dílo, ale i autora. Poté, co žáci poskládali všech dvanáct slok do správného pořadí, museli báseň společně zarecitovat. Následovala práce s anglickým překladem básně, porovnávali jsme rýmy a celkové znění v obou jazycích. Na závěr jsme se pokusili o co nejvěrnější výtvarné zpodobnění the Noonday Witch.
Nesměla chybět ani krátká večerní procházka po Kroměříži, která v předvánočním období působila přímo pohádkově. Pohádky a Vánoce jsou vždy neoddělitelnou dvojicí. A tak jsme v závěru našeho nočního projektu zařadili také stezku odvahy s pohádkovým kvízem. Celou akci jsme ukončili humorným pyžamovým fotokoutkem a vánoční klasikou Sám doma. O Vánocích by nikdo neměl zůstávat sám a právě školní prostory mohou být tou nejlepší volbou, jak strávit volný čas společně mimo školní rutinu. Věříme, že tento vydařený projekt nebyl prvním a zároveň posledním. Chtěla bych poděkovat VŠEM, kteří se na projektu podíleli, za pomoc při organizaci.

Mgr. Jitka Červenková

Kalendář akcí