Twin food

Žáci 6. ročníku navázali v rámci eTwinningu spolupráci se školami v Itálii, Řecku, Portugalsku a Turecku a společně pracovali na projektu Twin food. Po vzájemném představení členů týmů, jejich škol, měst a zemí se jednotlivé týmy začaly zabývat tématikou zdravé výživy. Naše projektová práce prolínala předměty Anglický jazyk, Výchova ke zdraví, Svět práce – příprava pokrmů a Informatika.

Nejprve se žáci seznámili, představili svou školu, své město i zemi. Poté si rozšířili a procvičili tematickou slovní zásobu.

Zodpověděli dotazy v online dotazníku a své stravovací návyky popsali v elektronické knize.

Společně s ostatními týmy jsme uspořádali ovocný den, zahráli si jazykové hry a vytvořili z ovoce hezké dekorace. Na závěr jsme zúčastnili videokonference s italskými dětmi, popovídali si nejen o svých výtvorech, ale i o svých oblíbených jídlech.

V hodinách Světa práce jsme si připravili ovocný salát a učili se objednat si anglicky jídlo v restauraci.

Zdravou výživu a zejména ovoce a zeleninu jsme se snažili propagovat vymýšlením vhodných sloganů.

Ovoce a zeleninu jsme zpracovali i v hodinách Výtvarné výchovy. Koláže byly opravdu zdařilé.

Součástí projektových aktivit bylo i seznámení se s jídlem ve Velké Británii, a proto jsme uspořádali „Anglický den“ s typickou snídaní v britském stylu.

Na závěr si žáci ve skupinách vytvořili a zahráli hry na procvičení a zopakování tématu Food.

Kalendář akcí