Inside the Rainbow – učíme se s eTwinningem

V letošním školním roce se žáci V. třídy zapojili společně s dětmi z Bulharska, Polska a Itálie do dalšího eTwinningového projektu nazvaného Inside the Rainbow. Nejprve se malí eTwinneři vzájemně představili pomocí avatarů – malých animovaných postaviček, které si děti vytvořily. Při práci s počítači si děti osvojovaly i základy bezpečnosti na internetu.

Vytvořeno pomocí služby Padlet

Další aktivitou bylo představení školy.

Téma duhy prostupovalo všemi projektovými aktivitami. Děti přemýšlely o tom, co pro nás znamenají barvy duhy, jaké pocity v nás vyvolávají.

O svých oblíbených barvách a dalších věcech si povídali s žáky a učitelkami z partnerských škol prostřednictvím chatu.

Další formou komunikace s partnery, kterou si žáci vyzkoušeli, byla fóra. V nich odpovídali na otázky o svém volném čase a o své škole. Velmi oblíbené byly i videokonference, při nichž měli žáci možnost své kamarády ze zahraničí nejen vidět i slyšet, ale společně přitom splnit úkol, zazpívat si písničku nebo zahrát hru.

Kalendář akcí