První pomoc ve Výchově ke zdraví v 7. ročníku

Žáci sedmého ročníku se v předmětu Výchova ke zdraví zabývali první pomocí. Vyzkoušeli si kardiopulmonální resuscitaci, trénovali si poskytování první pomoci při různých situacích, nanečisto trénovali volání s dispečerem záchranné služby. Poznali, jaký je rozdíl při první pomoci poskytované dospělému a dítěti. Seznámili se s funkcí a využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Poznali různé druhy krvácení a jak je zastavit. Zkoušeli obvázat různé části těla.

Kalendář akcí