Den vody v 8. ročníku

V rámci oslav Dne vody, který proběhl na čistírně odpadních vod v Kroměříži, se žáci tříd VIII. A a VIII. B zúčastnili prezentace společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž.
Žákům byla představena vodárenská technika používaná na vyhledávání poruch, monitoring kanalizace a čištění sítí. Dále byli žáci při prohlídce celého areálu seznámeni s úpravou vody a jejím čištěním.

Kalendář akcí