Projektový den Třídní klima v VII. B

V pátek 24. 2. 2017 se uskutečnil projektový den na téma Třídní klima pro VII. B, ve spolupráci s třídní paní učitelkou Martinou Jurčíkovou a školní psycholožkou Barborou Francovou. Žáci si během pěti vyučovacích hodin zahráli pestré prožitkové aktivity, díky kterým se mohli zase o kousek více sblížit. Prostřednictvím hry třída prožila, jaké výhody má pro kolektiv spolupráce, přijetí druhých a navázání důvěry. Nedílnou součástí bylo také vyhotovení třídních pravidel, která si odsouhlasili sami spolužáci. Milí sedmáci, přejeme Vám hodně zdaru v plnění pravidel a ve Vašem odhodlání převzít plně zodpovědnost za to, aby Vám bylo ve třídě fajn!

Kalendář akcí