Olympijský den na I. stupni

Poslední zářijový den, v pondělí 30. září, jsme se místo vyučování věnovali sportovním aktivitám. Děti se tak naučily zase něco jiného. Místo školních vědomostí uplatňovaly sportovní dovednosti a vštěpovaly si zásady kolektivní soudržnosti a principy fair play. Bojovaly totiž ve svých skupinách, které reprezentovaly jednotlivé státy, jako jeden tým. V této soutěži tedy nebyli vyhodnocováni jednotlivci, přesto však záleželo na výkonu každého jednoho sportovce. Skupin bylo devět a skládaly se z reprezentantů všech ročníků od 1. do 5. třídy. Vítězové byli vyhlášeni na slavnostním shromáždění v tělocvičně školy a odměny byly předány každému soutěžícímu. Na stupních vítězů stanuli reprezentanti těchto států: 1. místo: Rakousko 2. místo: Španělsko 3. místo: Slovensko a Francie.

Kalendář akcí