Evropský den jazyků – 26. 9. 2019

Naše škola se každoročně zapojuje do oslav Evropského dne jazyků a letos tomu nebylo jinak.

Třeťáci si v rámci projektu ON THE ROAD OF CODE vyzkoušeli, jak zní různé jazyky a v některých z nich namluvili do společného videa větu „Mluv se mnou.“ Vzhledem k zaměření svého letošního eTwinningového projektu si zkusili větu přeložit do i jazyka počítačů a nahráli ji v binárních kódech.

LANGUAGE POWER byl krátkodobý mezinárodní projekt žáků VI. B. Vyměnili si pohlednice s žáky z ostatních evropských zemí a po přečtení je vystavili i pro ostatní žáky naší školy. Seznámili se také s jejich mateřskými jazyky prostřednictvím jazykolamů. Během nahrávání videí s českými a anglickými jazykolamy jsme si užili spoustu legrace.

Žáci VII. A pracovali na projektu PROVERBS, v němž společně s ostatními dětmi z Evropy porovnávali kulturní dědictví mateřského jazyka v podobě rčení a přísloví. Zjistili tak, že některá spojení znějí v jiném jazyce stejně, další se podstatně liší. Cílem projektu bylo vytvořit elektronickou pohlednici a sdílet ji na web eTwinningu. Ze získaných pohlednic jsme pak vytvořili nástěnku, kterou si mohli prohlédnout žáci z jiných tříd.

Součástí oslav byl i jazykový QR CODE QUIZ, který obsahoval 15 otázek zaměřujících se na lingvistickou problematiku.

Mgr. Marie Krčmářová

Kalendář akcí