Realizujeme projekt z OP VVV „Most do života – společné vzdělávání II.“

Škola realizuje v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt s názvem „Most do života – společné vzdělávání II.“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013928“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání žáků a jejich výsledků v klíčových kompetencích, personálně podpořit společné vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 511 820,- Kč.

Realizované šablony

  • II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (varianty: Matematická gramotnost, Informatika)
  • II/2.7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • II/2.8 Vzájemná spolupráce pedagogů
  • II/2.10 Tandemová výuka v ZŠ
  • II/2.16 Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin
  • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD

Kalendář akcí