Obrana se týká všech

je název projektu pro žáky 8. ročníku, podporovaný Ministerstvem obrany ČR. Smyslem projektu je seznámit žáky základních škol se zásadami a odpovědností občanů k obraně vlasti.  Poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Druhotným cílem je informovanost žáků o aktivitách armády ČR a povinnosti občana při obraně státu.

Žáci besedovali s pamětníkem, dříve členem ČSLA. Zpracují medailon o životě tohoto člověka a tento medailon budou pak prezentovat ve druhé části projektu, která už bude pod vedením společnosti PRESAFFE.

Tímto děkujeme za přispění a možnost nahlédnutí do životní kariéry Ing. Viliamu Baszó, v. v. a Ing. Petru Kovářovi, v. v.

Kalendář akcí