Návštěva Dětského domova Kroměříž

   V Dětském domově v Kroměříži uspořádali ve čtvrtek 16. listopadu Den otevřených dveří, a protože jsme dostali pozvání, vypravili jsme se, rádi a dost zvědaví, na procházku napříč Kroměříží. Dětský domov sídlí v ulici U Sýpek. Museli jsme se trochu rozhlížet, ale budovu jsme nakonec úspěšně našli.

   Byli jsme docela dost zvědaví. Skoro nikdo z nás v dětském domově zatím nebyl, a tak pokud jsme vůbec měli nějakou představu, tak mohla být z doslechu nebo možná z televize. Nyní jsme měli možnost vidět dětský domov takový, jaký je, tedy alespoň ten kroměřížský.

   Po počátečním přivítání jsme přišli do právě moc pěkně podzimně upravení jídelny, kde na nás čekalo příjemné voňavé teplo, promítané fotografie z akcí DD, teplý čaj a také výborný jablečný závin.  Pozdravila nás paní ředitelka DD a dál se nám už věnovali vychovatelé, jimž děti v DD říkají tety a strejdové. Povídali jsme si o životě dětí tady v domově. Jak bydlí, do jakých chodí škol, jakých aktivit se mohou účastnit a jak jsou někteří úspěšní. Prohlédli jsme si všechna tři patra budovy, nahlédli do pokojů a potkali i několik už větších dětí.

   Paní vychovatelky si pro nás v každém patře připravily několik úkolů, které jsme, rozděleni do tří skupin, postupně plnili. Skupinka s největším počtem bodů byla v závěru odměněna. Malý dárek nakonec získaly všechny děti.

   Pohodová atmosféra, příjemné paní vychovatelky a pan vychovatel, moc pěkné prostředí v celé budově a nová zkušenost … to byla naše návštěva v Dětském domově Kroměříž.

Kalendář akcí