Učivo chemie v praxi

V návaznosti na učivo o redoxních reakcích a průmyslovém využití elektrolýzy absolvovali žáci 9. ročníku návštěvu do podniku Magneton, a.s. Před prohlídkou galvanovny jsme zhlédli prezentaci o povrchových úpravách elektropříslušenství pro automobilový průmysl. Provádí se zde zinkování, niklování, dozvěděli jsme se, co je eloxování a pasivace. Na jedné součástce musí být někdy naneseny různě silné vrstvy kovu, což je náročný úkol pro technology. Provoz je téměř plně automatizovaný. V místě kontroly kvality výrobků jsme mohli porovnat rozdíl mezi špatnými a schválenými a také, jak se rentgenovým přístrojem měří povrchové vrstvy.

Kalendář akcí