Myslíme, spolupracujeme a tvoříme s eTwinningem

Mezinárodní projekty, do kterých se naše škola zapojuje již několik let, jsou založené na spolupráci mezi školami v rámci Evropské unie. Jejich podstatou je podpora spolupráce ve dvojicích, ve skupinách, ve třídách jako celku, ale i v mezinárodních týmech.

THINK, projekt žáků III. B, je zdařilou ukázkou mezinárodní spolupráce s cílem rozvíjet různé druhy myšlení žáků prostřednictvím literatury. V projektu se nejprve děti seznámily s klasickým příběhem Děvčátko se sirkami od Hanse Christiana Andersena. Pak začaly pracovat s využitím metody Six Thinking Hats a smutný příběh malé holčičky měnily. Český tým, tedy v projektu Green Hat -reprezentující tvořivost, byl zodpovědný za hledání nových nápadů a řešení. Děti ve skupinkách navrhly několik alternativ, jak by se příběh mohl vyvíjet.

Všichni eTwinneři pak z našich návrhů zvolili ten nejlepší. V několika dalších anketách měli další možnost ovlivnit podobu nového příběhu.

Děvčátko v originále příběhu postupně zapaluje tři zápalky. Ty pro nás představovaly tři části. Na každé z nich pracoval jeden tým z každé země a žáci z těchto týmů pak společně danou kapitolu přetvářeli. V první části nazvané Burning of the first match navrhly bulharské děti (z 1. školy) novou hrdinku, polské děti navrhly jméno, české děti rozvinuly děj, italské děti nakreslily ilustrace a bulharské děti (z 2. školy) vložily text do prezentace.

Druhý tým, který společně tvořil novou verzi kapitoly Burning of the second match, měl úlohy prohozené. Úkolem české části mezinárodního týmu bylo navrhnout nového hrdinu, navíc jsme pomohli mladším bulharským dětem s rozvinutím děje.

Splnění úkolu ve třetí části nazvané Burning of the third match záviselo na výsledcích práce ostatních. Museli jsme počkat na vyhodnocení ankety o novém hrdinovi a novou verzi textu od italských dětí, kterou jsme pak ilustrovali.

Výsledkem společné práce dětí z Bulharska, Itálie, Polska a České republiky je nová pozitivnější verze příběhu. Doufáme, že se vám bude také líbit.

Další informace, aktivity a výstupy najdete na stránkách projektu.
https://twinspace.etwinning.net/48129/home

Kalendář akcí