Multikulturalita – projektový den žáků 8. ročníku

Dne 19. 12. 2022 se konal v naší škole projekt pro žáky 8. ročníku Multikulturalita, kterým realizujeme část průřezového tématu Multikulturní výchova a propojuje učivo předmětů zeměpis, výchova k občanství, dějepis, informatika, svět práce a výtvarná výchova.

Žáci byli rozděleni do tří stejně početných skupin. Projekt byl realizován v šesti vyučovacích hodinách v počítačové učebně a kuchyňce a výtvarné dílně pod vedením Mgr. Jany Hroncové, Mgr. Kateřiny Handlové a Mgr. Renaty Večerkové.

Projekt žákům umožnil seznámit se s rozmanitostí vietnamské, romské a židovské kultury, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci vyhledávali informace především k tématům rodina, vzdělání, jazyk a literatura, národní památky, významné osobnosti, tradiční zvyky a kulinářské speciality. Ze získaných informací vytvořili velmi zdařilé prezentace v PowerPointu a podle receptů uvařili vietnamské závitky, fasulju a šoulet.

Kalendář akcí