Lekce z intimity na SZŠ Kroměříž

V pátek 2. prosince navštívili žáci 9. ročníku interaktivní dopoledne Centra zdraví na téma Lekce z intimity v prostorách SZŠ Kroměříž. Dopolední program nabídl širokou škálu zajímavých besed a přednášek, které byly zaměřeny na různé oblasti intimního života a vztahové roviny mezi dospívajícími.

První část přednášek byla určena zvlášť pro chlapce a dívky. Žáci si zde zopakovali a doplnili znalosti z oblasti anatomie mužského a ženského pohlavního ústrojí. Tohoto úkolu se ujaly odborné učitelky SZŠ Kroměříž. Druhý blok přinesl sadu přednášek, které byly odborně zaměřeny na pohlavně přenosné nemoci a jejich prevenci. Danou tématiku přednášeli odborníci z praxe, a to lékaři z urologického oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Poslední část programu byla věnována besedě s psycholožkou na téma navazování vztahů dospívajících a počátky sexuálního života.

Kalendář akcí