Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Počátkem měsíce ledna se konala tradiční soutěž v anglické konverzaci. Školního kola se zúčastnil jeden chlapec a tři děvčata. Své dovednosti poměřili v LISTENING testu a poté následovala COVERSATION. Soutěžící se nejprve měli představit a říci INFORMATION o sobě a své FAMILY. Dále si vylosovali TOPIC, o němž měli samostatně hovořit, popř. odpovědět QUESTIONS poroty. Poslední částí byl PICTURE a jeho popis.

Do okresního kola postoupila Veronika Zelinková, která je THE WINNER. Druhou příčku obsadila Jana Bartošková, třetí místo získal Vojtěch Beran. CONGRATULATIONS všem zúčastněným a FINGERS CROSSED for Veronika to represent our school in the next round.

Kalendář akcí