GRATULACE K EVROPSKÉ CENĚ

Covid. Nouzový stav. Distanční výuka. Sociální distanc. Žádné oslavy, žádné shlukování lidí, odstup dva metry. My však máme důvod k oslavě, my musíme slavit! Nejprve však je třeba gratulovat. 

Mezinárodní eTwinningový projekt WONDERLAND, který na naší škole koordinovala Mgr. Renata Večerková a kterého se zúčastnili žáci současných čtvrtých tříd, získal nejvyšší ocenění ve své kategorii – Evropskou cenu. GRATULUJEME!

Přestože se nemůžeme setkat osobně, ráda bych se kolegyně, která je pro nás inspirací, zeptala na pár otázek.

Jak žáci reagovali na Evropskou cenu? Co jste vyhráli?

Žáci měli velkou radost. Práci na projektu věnovali spoustu energie, vytvořili skvělé výstupy a je báječné, že za svou práci byli oceněni. Z rukou ředitele školy převzali nejen certifikáty, ale i dárek v podobě programovatelného robota zvaného Codey Rocky. Tolik rozzářených dětských očí už jsem dlouho neviděla. To je pro mne ta největší odměna. Roboty samozřejmě využijeme v našem dalším projektu “On the road of code”.

Jak dlouho se e-Twinningu věnuješ? Jak ses k němu dostala?

Před devíti lety mi kamarádka z vysoké školy vyprávěla o svém eTwinningovém projektu. Myšlenka využití mezinárodní spolupráce ve výuce anglického jazyka mne zaujala a chtěla jsem se dozvědět více. To se mi podařilo a na metodickém semináři v Přerově jsem se setkala s Mgr. Zitou Havranovou, ambasadorkou, která mne do eTwinningu uvedla a byla mi vždy ochotná poradit a pomoct. Tímto školením se mi otevřely nové příležitosti jak k obohacení vlastní výuky, tak v oblasti profesního rozvoje.

Co projekty přináší žákům?

Žáky především projekty baví. Přináší jim zajímavé úkoly, při jejichž plnění spolupracují nejen v národních, ale i mezinárodních skupinách a využívají digitální technologie. Musí přitom komunikovat anglicky, protože jinak by jim partneři ze zahraničí nerozuměli. Právě tento přínos pro žáky je tím, čím si mne eTwinning získal. Zvyšuje motivaci žáků k učení se cizímu jazyku, rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a sociální kompetence, digitální dovednosti žáků, jejich kreativitu a fantazii. Poskytuje určitou nadstavbu v přípravě na jejich další studium i profesní uplatnění.

Vzpomínáš si na ten úplně první projekt? Na co byl zaměřený?

Můj první projekt byl projekt pro žáky tehdejšího 5. ročníku nazvaný “a European Playground”, který se zaměřoval na poznávání světa dětí a jejich her v evropských zemích. Naučili jsme naše partnery například hrát vybíjenou, nakreslili jsme komiksovou verzi pověsti “O Horymírovi” a přeložili ji do angličtiny. Líbily se nám pověsti od našich přátel z Polska a Řecka a užili jsme jsme si spoustu legrace při hraní jejich her. Přátelství mezi školami přetrvalo a v dalších letech jsme vytvořili společně několik dalších projektů. 

Jak se od té doby změnila témata projektů?

Projektová témata se příliš nemění. Vždy vychází z učebních osnov daného předmětu a odráží zájmy dětí nebo aktuální společenská témata. Mění se však způsob realizace projektů. Jsou více založené na spolupráci a komunikaci zapojených partnerů. Žáci často pracují v mezinárodních týmech. Projekty propojují i vzdělávací obsahy více předmětů, proto je nutná spolupráce i mezi vyučujícími v rámci jedné školy. Propojení vzdělávacích oborů  je dalším přínosem eTwinningových projektů. Žáci budou v budoucí profesi využívat získané poznatky a dovednosti z různých předmětů ve spojení s cizím jazykem, nikoliv izolovaně. Více se také využívají digitální technologie a mnoho projektů se zaměřuje na rozvoj informatického myšlení.

Na který projekt ráda vzpomínáš?

Každý projekt byl přínosný a zajímavý, ale projekt pro žáky 3. ročníku “Maskots’ Journey” byl nezapomenutelný. Každá zapojená škola vyslala svého maskota, obvykle plyšovou hračku, na cestu po partnerských zemích. Spolu s maskoty jsme se učili angličtinu, spolupracovali na různých tématech a poznávali evropské země a jejich školy. Dodnes vidím rozzářené oči třeťáků sedících na koberci a čekajících na otevření právě doručeného balíku s dalším maskotem, jeho cestovním deníkem, informačními letáky z daného města a drobným dárkem pro nás. Ta radost a nadšení dětí je hlavním důvodem, proč eTwinningu věnuji tolik svého úsilí a volného času.

Byla možnost se s některým partnerem setkat osobně?

S projektovými partnery si často píšeme a setkáváme se online, pomáháme si a učíme se jeden od druhého. S některými spolupracuji ve stabilních týmech opakovaně. Jedním z mých vzorů je bulharská učitelka Irena Raykova. Díky ní jsem zdokonalila nejen v oblasti eTwinningu, ale i v oblasti metodické. Měla jsem příležitost se s ní setkat na Mezinárodní eTwinningové konferenci v Athénách a byl to jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. 

Vraťme se nyní na začátek našeho rozhovoru. Evropská cena je obrovský úspěch. Zcela jistě je to v eTwinningu příčka nejvyšší. Jaký bude další cíl?

Naše projekty jsou velmi kvalitní a dosud jsme za ně získali 11 národních certifikátů kvality, 10 evropských certifikátů kvality a dvě 2. národní ceny. Evropská cena je nejvyšší eTwinningové ocenění, jakého jsme mohli dosáhnout. Za všemi těmito úspěchy stojí skvělá práce zapojených žáků, kvalitní spolupráce projektových partnerů, velká pomoc a spolupráce ze strany ostatních pedagogů školy a v neposlední řadě i obrovská podpora ze strany vedení školy. Dalším cílem bude pokračovat v práci na mezinárodních projektech, nabídnout tuto možnost našim žákům i předávat naše zkušenosti s eTwinningem dalším zájemcům o mezinárodní spolupráci.   

Děkuji za online rozhovor a přeji hodně sil na cestě k dalším cílům. Mgr. Marie Krčmářová

 

Kalendář akcí