Čtenářský klub „Moudrá sova“

Celoroční projekt Inside the Rainbow pro žáky V. třídy si kladl za cíl nejen motivovat žáky k učení se anglickému jazyku, ale i rozvíjet klíčové kompetence žáků, jejich ICT dovednosti a v neposlední řadě i čtenářskou gramotnost.

https://twinspace.etwinning.net/25061/home

Prvním úkolem v rámci čtenářského klubu byla četba příběhu The Thankful Coat o chlapci, který se díky duhovému kabátku naučil být vděčný a tím i šťastný. Páťáci se poté zamýšleli nad věcmi, za které jsou vděční, a nad věcmi, které je činí šťastnými.

Svou znalost příběhu si otestovali během videokonference s partnery při společné hře Kahoot.

Další aktivitou bylo psaní básně. Po rozdělení do mezinárodních týmů se žáci snažili vyjádřit, co by jejich oblíbená barva řekla, kdyby uměla mluvit.

Třetím kolem bylo napsat příběh. Každý z týmů měl nakreslit hrdinu, o kterém by jeden z partnerů vytvořil příběh. Páťáci nakreslili pro žáky z Bulharska „Duhovou vílu“. Na svého hrdinu od dětí z Itálie ještě čekáme.

Kalendář akcí