Spolupracujeme se Střední pedagogickou školou v Kroměříži

V pondělí 19. 6. 2017 se na Střední pedagogické škole Kroměříž uskutečnila další část metodického workshopu ANGLICKÁ ŠKOLIČKA pro děti mladšího školního věku, tentokrát na téma „Cestování a prázdniny“. Cílem této červnové lekce bylo prakticky využít získanou slovní zásobu a vnímat jazyk v rámci každodenních všedních činností. 21 žáčků z naší I. A celé dopoledne vstřebávalo angličtinu pomocí zpěvu, výtvarných činností, rytmu a pohybu. Děti plnily úkoly na interaktivní tabuli, učily se anglicky zpívat za doprovodu boomwhackerů a vyrobily si velkoformátové koláže vlastních obrázků o cestování. Při ostatních aktivitách je tradičně doprovázel anglicky hovořící kostlivec Bohdan. Pochvala patří studentkám ze 3. A, které uměly žáky správně motivovat a celý projekt systematicky vést. Tým budoucích lektorek angličtiny v MŠ a ŠD vedla Mgr. Barbora Slaninová

Kalendář akcí