Zkoumáme duhu s eTwinningem

Jedním z úkolů eTwinningového projektu Inside the Rainbow bylo zkoumání duhy. Každý ze sedmi partnerských týmů měl přidělenou jednu výzkumnou otázku, jejíž znění se dozvěděl po přečtení QR kódu. Naším úkolem bylo zjistit, jaký tvar má duha.

Potřebné informace žáci vyhledávali na internetu a spolupracovali také s vyučujícími fyziky. Své poznatky prezentovali žákům z partnerských škol formou videa a seznámili se i s jejich výstupy.

Ve spolupráci s paní učitelkou Veronikou Grossmanovou si páťáci vyzkoušeli několik pokusů s duhou a barvami.

Společným úkolem byla Panel Game, ve které žáci v mezinárodních týmech připravovali otázky k jednotlivým projektovým aktivitám a také odpovídali na otázky svých partnerů.

Kalendář akcí