Žáci 4. ročníku oslavili výročí 100 let vzniku ČSR projektem

Obě naše čtvrté třídy se v uplynulém týdnu intenzivně věnovaly důležitému stoletému výročí založení Československé republiky. V pátek 26. října jsme aktivity spojené s tímto výročím završili malým projektem, kdy děti všechny získané informace zúročily při vyplňování vlastní „občanské knížky.“ Obě třídy se také společně zúčastnily i slavnostního pietního položení věnců u sochy T. G. Masaryka.

Kalendář akcí