Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 5. 3. 2020

KHS ZK se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

Úplné znění výzvy ke stažení zde.

Žádáme zákonné zástupce žáků školy, kterých se to týká, aby tuto výzvu respektovali a nechali své děti doma v karanténě a zároveň informovali ředitele školy na tel. čísle: 727 956 651 nebo emailem: reditel@zskomenskeho.cz.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Milan Budín 

Kalendář akcí