Upozornění pro rodiče žáků školy

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, pokynům Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a zřizovatele školy Města Kroměříž, žádáme zákonné zástupce žáků školy, jejichž děti pobývaly během jarních prázdnin na území Itálie a v dalších oblastech postižených koronavirem, aby je nechali doma v karanténě (14 dnů) a zároveň informovali ředitele školy na tel. čísle: 727 956 651 nebo emailem na: reditel@zskomenskeho.cz.

Tyto děti budou v režimu domácí výuky a absence jim bude omluvena.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Milan Budín

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky

Kalendář akcí