Vyhlášení veřejné zakázky „Zahraniční jazykové kurzy pro učitele“

opvkZákladní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Most do života – jazykové vzdělávání“ výzvu pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zahraniční jazykové kurzy pro učitele„.

Výzva k podávání nabídek – formulář MŠMT

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Specifikace požadované služby – příloha č. 1

Krycí list nabídky – příloha č. 2

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Kalendář akcí