Recertifikace v projektu Mezinárodní bezpečná škola

V pátek 24. dubna 2015 jsme spolu s několika dalšími kroměřížskými školami (ZŠ Zachar, ZŠ U Sýpek a ZŠ Slovan) obdrželi certifikát Mezinárodní bezpečné školy z rukou paní Doc. MUDr. Veroniky Benešové, CSc. z Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti Fakultní nemocnice v Motole. Toto významné ocenění je výsledkem dlouhodobě úspěšné práce školy v oblasti prevence úrazů a bezpečného chování žáků.

recertifikace (19)

Kalendář akcí