VI. A Vám zpívá

S končícím adventem se snažíme zrychlit tempo příprav na blížící se svátky. Zastavme se na chvilku a zaposlouchejme se do tradičních písní, kterými nás překvapila VI. A.  Dýchne na nás kouzlo Vánoc, jejichž podstatou není  ani dokonale vysmýčený dům, ani kupa drahých dárků pod stromečkem… A na to je třeba myslet nejvíce.

Kalendář akcí