Svátek poezie

V posledním únorovém týdnu byli vyzváni nejlepší recitátoři ze všech tříd, aby změřili své síly napříč ročníky.

Na prvním stupni se utkaly ve společné kategorii děti z první třídy, z nichž se na třetí příčce umístili Aron BettešSamuel Hofírek. Druhé místo patřilo Emě Vašíčkové a první Adéle Petříčkové.

V kategorii druhých tříd porota udělila dvě třetí místa – Danu ZapletaloviMartinu Slezákovi. Druhé místo obsadila Ella Mirvaldová a první Amálie Šimečková.

V kategorii třetích tříd byly výkony recitátorů hodně vyrovnané. Nakonec porota rozhodla o třetím místě pro Anetu KřupkovouVeroniku Langerovou. Na druhé pozici se umístil Jeremiáš Betteš a vítězkou se stala Karin Bieliková.

Čtvrťáci a páťáci poměřili své schopnosti ve společné kategorii. Zde medaile z třetího místa zacinkala dalšímu ze sourozenců Bettešových – Rubenovi – a spolu s ním uspěla Bára Jurčíková. Také druhá příčka patřila dvěma recitátorům – Marku LáníkoviOlze Myšákové. Vítězství si zasloužil Jan Koňárek.

Porota ocenila nejen výkony recitátorů, ale i výběr básnických textů. Společně jsme se pobavili u vtipných veršů s nečekanou pointou, zamysleli nad půvabem lyrického pojetí i obdivovali původní básnickou tvorbu z rodiny Bettešovy.

Na druhém stupni se soutěžilo ve dvou kategoriích. Žáci šestého ročníku bojovali se sedmáky a na stupních vítězů má zástupce každá třída. Na třetí pozici se shodně umístily Ema ČamkováKarolína Kroupová. Druhé místo obsadila Viktorie Nečekalová. První místo právem patří Sofii Pokorné, neboť ohromila porotu interpretací prózy o ruměnici pospolné.

Přestože v kategorii osmých a devátých tříd soutěžilo mnoho žáků, tři nejlepší jsou ze třídy IX. A. Tomáš Hanzlík, který si vybral text klasika, Jana Nerudy, obsadil třetí místo. Naopak básně současného autora IAm Anděl si k recitaci zvolila děvčata. Barbora Ševčíková se umístila na druhé příčce a Zoe Manová získala pozici nejvyšší.

Děkujeme všem, kteří se recitační soutěže zúčastnili, a držíme pěsti žákům, jež budou naši školu reprezentovat na okresní přehlídce na konci měsíce března.

Kalendář akcí