Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

V souladu s ustanovením § 123 odstavec 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitel Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace stanovuje úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023, ve výši 170,- Kč, měsíčně na jednoho žáka a úplatu za zájmové vzdělávání ve školním klubu ve stejném období ve výši 400,- Kč za pololetí.

 

Kalendář akcí