Stanovení úplaty za školní stravování

V souladu s ustanovením vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů ředitel Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace stanovuje úplatu za školní stravování s účinností od 1. září 2022 ve výši:

žáci ve věku      7 – 10 let       31,- Kč,

žáci ve věku    11 – 14 let       34,- Kč,

žáci ve věku    15 let a více    37,- Kč,

 

Kalendář akcí