Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku. Do dvou I. tříd přišel přivítat naše nejmladší žáky – prvňáčky zástupci zřizovatele školy: vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Města Kroměříž Mgr. Jiří Pánek. Školu bude v novém školním roce navštěvovat téměř 400 žáků, kteří budou rozdělení do 16 tříd. Všem žákům, zaměstnancům školy a rodičům žáků přejeme úspěšný školní rok.

Kalendář akcí