Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. 9. 2021 se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku. Do I. třídy přišli přivítat naše nejmladší žáky – prvňáčky zástupci zřizovatele školy: tajemnice městského úřadu Mgr. Veronika Škrabalová a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Města Kroměříž Mgr. Jiří Pánek. Školu bude v novém školním roce navštěvovat 375 žáků, kteří budou rozdělení do 16 tříd. Všem žákům, zaměstnancům školy a rodičům žáků přejeme úspěšný školní rok.

 

Kalendář akcí